Angajări la un spital din Argeș! Ce posturi au fost scoase la concurs?

0

Spitalul de Recuperare Brădet organizează, în data de 17.10.2022, ora 10.00, concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director, post contractual vacant, și anume: director financiar-contabil.

CITEȘTE ȘI: DE CE ȘEFĂNEȘTIUL NU ARE TRANSPORT METROPOLITAN? NICOLAE VELCEA: „NU MAI PUTEAM FACE CONTRACT CU ALTĂ FIRMĂ SĂ FACĂ TRANSPORT PUBLIC!”

La concurs se pot înscrie candidații care:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea linei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face jncompatibjJi cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

 

Dosarele de înscriere se depun la Compartimentul juridic – Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului de Recuperare Brădet, Jud. Argeș, după programul: luni-vineri, orele 9.00-14.00, până la data de 07.10.2022, ora 14.00.

Concursul/examenul va avea loc în sala de ședințe a unității sanitare situată la parterul acesteia și va cuprinde următoarele probe de evaluare:

  • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului pe durata a maximum 2 ore;
  • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
  • interviul de selecție

Probele se vor desfășura conform calendarului de concurs și se vor nota cu note de la 1 la 10.

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului, media finală cel puțin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Recuperare Brădet, localitatea Brăduleț, satul Brădetu, jud. Argeș, sau la telefon 0248/267755 (6), interior 244, Compartimentul juridic sau Biroul R.U.N.O.S. Mai multe detalii: AICI

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata