Curtea de Argeș: Ordinea de zi a ședinței ordinare din 30 aprilie a Consiliului Local!

0
Curtea de Argeș: Ordinea de zi a ședinței ordinare din 30 aprilie a Consiliului Local!
Marți, 30.04.2024, începând cu ora 10,00, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Curtea de Argeș din luna aprilie cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință
2. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui număr de cinci Diplome de recunoștință
-prezintă inițiator dl. primar
3. Proiect de hotărâre pentru acordarea unei Diplome de recunoștință la împlinirea vârstei de 100 de ani
-prezintă inițiator dl. primar
4. Aprobarea procesului verbal încheiat în sedința ordinară din data de 26.03.2024.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării din bugetul local a sumei necesare pentru organizarea și desfășurarea activității „ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI”
-prezintă inițiator dl. primar
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor muncipale, sortarea deșeurilor reciclabile și tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile din zona Curtea de Argeș, județul Argeș”, prin procedura licitației publice deschise și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente.
-prezintă inițiator dl. primar
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș în suprafață de 47 m.p. pe strada Negru Vodă nr. 6-8
-prezintă inițiator dl. primar
8. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș în suprafață de 22 m.p. pe strada Negru Vodă, nr. 6-8
-prezintă inițiator dl. primar
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Curtea de Argeş
-prezintă inițiator dl. primar
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 82/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea serviciului de închiriere biciclete în regim de self-service în Municipiul Curtea de Argeș
-prezintă inițiator dl. primar
11 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 144/2023 privind reorganizarea primăriei și a instituțiilor publice locale cu personalitate juridică aflate în subordinea consiliului local, precum și aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare, în baza Legii nr. 296/2023 și a O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificată prin H.C.L. nr. 165/2023.
-prezintă inițiator dl. primar

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata