DNA scoate la concurs zeci de posturi! Află detalii!

0

În perioada 18 – 20 ianuarie 2023, Direcția Națională Anticorupție organizează interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui număr de 41 de posturi de procuror, după cum urmează:
a) la Structura centrală a Direcției – 18 posturi din care:
– 9 posturi la Secția judiciară penală;
– 5 posturi la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;
– 2 posturi la Secția de combatere a corupției;
– 1 post la Compartimentul de analiză a datelor privind corupția;
– 1 post la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare;
b) la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție săvârșite de militari – 1 post;
c) la Serviciile teritoriale ale Direcției – 22 de posturi din care:
– Serviciul teritorial Alba-Iulia: 4 posturi;
– Serviciul teritorial Cluj: 1 post;
– Biroul teritorial Baia-Mare: 1 post;
– Serviciul teritorial Constanța: 1 post;
– Serviciul teritorial Craiova: 1 post;
– Serviciul teritorial Galați: 1 post;
– Serviciul teritorial Iași: 1 post;
– Serviciul teritorial Oradea: 2 posturi;
– Serviciul teritorial Pitești: 3 posturi;
– Serviciul teritorial Ploiești: 5 posturi;
– Serviciul teritorial Târgu Mureș: 1 post;
– Serviciul teritorial Timișoara: 1 post.
La concurs se pot înscrie procurorii care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute de art. 94 rap. la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu aplicarea art. 168 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, respectiv:
a) să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare;
b) să aibă o bună pregătire profesională;
c) să aibă o conduită morală ireproșabilă;
d) să aibă o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător (la calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concurs se ia în considerare perioada în care procurorul a avut calitatea de auditor de justiție, în conformitate cu dispozițiile art. 168 alin. 2 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară)
Postul vacant din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție săvârșite de militari din cadrul structurii centrale a direcției poate fi ocupat exclusiv de procurori militari.
Concursul constă în susținerea unui interviu în fața comisiei de interviu. Conform art. 94 rap. la art. 86 alin. (13) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților și se va urmări:
a) verificarea pregătirii profesionale;
b) verificarea capacității de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea;
c) verificarea rezistenței la stres;
d) existența unei conduite morale ireproșabile, precum și a altor calități specifice, respectiv: complexitatea și diversitatea activităților, motivația candidatului, inițiativă și creativitate;
e) activitatea desfășurată de candidați, cunoașterea unei limbi străine și cunoștințele de operare pe calculator.
Interviul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București, ora urmând să fie comunicată din timp candidaților.
Înscrierea candidaților la concurs se face la comisia de organizare a concursului, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4, sector 1, București, până la data de 28 decembrie 2022, inclusiv.
Cererile de înscriere depuse prin serviciile poștale sau de curierat rapid vor purta pe plic data expediției și vor fi înaintate și prin fax sau email la comisia de organizare, la numărul 0372.69.80.59 respectiv la adresa de email resurseumane@pna.ro.
La înscriere candidaților li se atribuie un cod alcătuit dintr-o literă și 3 cifre de către comisia de organizare a concursului, care se comunică pe adresa de mail menționată în cuprinsul cererii.
Cererile de înscriere vor fi însoțite de un curriculum vitae.
Candidații pot depune orice acte, documente sau înscrisuri pe care le consideră relevante în vederea verificării de către comisia de interviu a pregătirii profesionale, precum și a activității desfășurate de aceștia. Lucrările întocmite de candidați vor fi depuse exclusiv în format electronic.
Calendarul estimativ de desfășurare a concursului, tematica concursului și cererea tip de înscriere la concurs sunt anexate prezentului anunț.
Detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021 312 14 97/int. 2638, 2660.
TEMATICA
concursului pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție

Interviul va avea în vedere și cunoștințele referitoare la dispozițiile legale din:
1. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Titlul I – Dispoziții generale; Titlul II, Capitolul IV – Formarea profesională continuă; Capitolul V – Evaluarea profesională a judecătorilor și procurorilor; Capitolul VII, Secțiunea 1 – Numirea în funcții de conducere la ÎCCJ, PICCJ, DNA și DIICOT, Secțiunea a 3-a – Revocarea din funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor; Capitolul VIII – Delegarea, detașarea și transferul judecătorilor și procurorilor, Capitolul IX – Suspendarea din funcția și încetarea funcției de judecător șau de procuror; Titlul III – Drepturi, îndatoriri, incompatibilități și interdicții; Titlul V – Răspunderea judecătorilor și procurorilor; Titlul VI – Dispoziții tranzitorii și finale);
4. Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară (Titlul I – Dispoziții generale; Titlul III, Capitolul I – Atribuțiile Ministerului Public; Capitolul II, Secțiunea a 3-a – Direcția Națională Anticorupție; Titlul VI – Compartimente auxiliare de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor; Titlul IX – Dispoziții tranzitorii și finale);
5. Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii (Titlul II, Capitolul III, Secțiunea a 4-a – Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor);
6. Codul penal. Partea generală și partea specială (infracțiunile de competența Direcției Naționale Anticorupție);
7. Codul de procedură penală;
8. Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 1643/C/2015 al Ministrului justiției, cu modificările și completările ulterioare;
Candidații vor avea în vedere legislația în vigoare la data publicării anunțului.

Calendarul estimativ de desfășurare a concursului pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție:

16 decembrie 2022 Publicarea datei, locurilor și a posturilor scoase la concurs
17-28 decembrie 2022 Depunerea cererilor de înscriere la concurs
29 decembrie 2022 – 04 ianuarie 2023 Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs
05 ianuarie 2023 Publicarea listei candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs
06 ianuarie 2023 Depunerea contestațiilor de către candidații respinși în urma verificării condițiilor legale de participare la concurs
09 – 11 ianuarie 2023 Soluționarea contestațiilor formulate de către candidații respinși împotriva rezultatelor verificării condițiilor legale pentru participare la concurs
12 ianuarie 2023 Publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs
18 – 20 ianuarie 2023 Desfășurarea probei interviului
20 ianuarie 2023 Publicarea rezultatelor obținute de către candidați la proba interviului
20-25 ianuarie 2023 Depunerea contestațiilor de către candidații respinși la proba interviului
26 ianuarie – 07 februarie 2023 Soluționarea contestațiilor formulate de către candidații respinși la proba interviului și publicarea rezultatelor contestațiilor
07 februarie 2023 Publicarea rezultatelor finale ale concursului

Calendarul poate suferi modificări în funcție de numărul de candidați înscriși la concurs.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata