ITM Argeș – anunț important despre acordarea concendiului!

0

Problemele medicale grave sunt afecţiuni sau complicaţii ale acestora care afectează statusul funcţional al pacientului pentru anumite perioade sau permanent, respectiv limitează semnificativ posibilitatea efectuării activităţilor de bază şi activităţilor instrumentale cotidiene, ajungând până la imposibilitatea efectuării acestora, necesitând sprijinul altei persoane.

Având în vedere dispozițiile art.152^1 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.2 din Ordinul nr.2.172 /3.829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor, angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului. Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare.

În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta, precum şi a existenţei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat.

Astfel, documentele prin care se face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sunt, actul de identitate, certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie, după caz.

Documentele prin care se face dovada faptului că persoana îngrijită locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul sunt, după caz, actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire – din care să rezulte același domiciliu sau reședință cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spațiu, adeverința de la asociația de proprietari/locatari sau declarația pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, cel puțin pe perioada concediului de îngrijire.

În ceea ce privește dovada existenței problemei medicale grave, aceasta se face cu biletul de externare din spital sau, după caz, cu adeverința medicală emisă de medicul curant sau de familie al persoanei îngrijite.

În sensul art. 153^1 alin.4, din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, prin rudă se înțelege fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul/soția unui salariat.

Concediul de îngrijitor vizează doar anumite afecțiuni medicale, lista problemelor medicale grave în baza cărora salariatul poate solicita concediu de îngrijitor este prevăzută în Anexa 1, parte integrantă a Ordinului nr.2.172/3.829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor.

Precizăm faptul că, perioada concediului de îngrijitor nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.

Neacordarea de către angajatori a concediului de îngrijitor salariaților care îndeplinesc condițiile constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 – 8.000 lei.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata