ITM Argeș – anunț important pentru angajați!

0

În urma numeroaselor solicitări privind demisia, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează următoarele:

Conform prevederilor art.81 , alin(1) din Codul Muncii , cu modificările și completările ulterioare ,demisia este definită ca fiind actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

În situaţia în care angajatorul refuză înregistrarea demisiei, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloc de probă. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau , după caz , cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție , respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere .

În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.

Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele.

Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv.

Angajatorul este obligat să înregistreze demisia, nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata