Noi condiții pentru organizarea concursurilor la stat! Schimbări majore!

0

Noi condiții pentru organizarea concursurilor la stat sunt pregătite de Guvern să intre în vigoare îm perioada imediat următoare. Concret, un nou proiect de lege va înlocui alte trei acte normative ce conțin regulile privind organizarea concursurilor pentru personalul contractual din mai multe sectoare de activitate.

Locurilor scoase la concurs-publicate pe pagina instituțiilor

Instituțiile și autoritățile publice vor trebui să publice pe pagina lor de internet, în cadrul unei secțiuni special create pentru concursuri, a anunțurilor privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, pe lângă transmiterea anunțului de angajare în Monitorul Oficial, partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație sau prin intermediul site-ului posturi.gov.ro. În cadrul aceleași secțiuni vor fi publicate și anunțurile privind examenele de promovare și rezultatele finale ale acestor concursuri.

Conflict de interese-anunţat

Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor vor avea obligația de a informa, în scris, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni, iar în acest caz vor avea obligația de a se abține de la participarea sau luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese. În caz contrar, cei care s-au aflat într-o situație de conflict de interese vor putea fi sancționați disciplinar.

Concurs special pentru persoanele cu dizabilităţi

Totodată, se va introduce dreptul persoanelor cu dizabilități de a participa la concursurile de angajare pentru ocuparea funcțiilor contractuale pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare. Condițiile oferite acestor persoane trebuie să fie adaptate în funcție de tipul de dizabilitate, nevoile individuale și de proba concursului pe care urmează să o susțină.

Promovarea în grade sau trepte profesionale-prin examen

Promovarea în grade sau trepte profesionale se va face prin examen, în baza unui referat întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice. Examenul de promovare în grade sau trepte, ce va consta într-o probă scrisă sau practică, după caz, se va putea organiza trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de decizia conducătorului instituției.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata