Profesori de 5 și 10 în Argeș. Situația examenului de titularizare după contestații!

0

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 – au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

  • Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă în județul Argeș este de 295
  • Procentul notelor între 7 și 10 este de 46.68%
  • 12 candidați au obținut nota 10 (zece), la disciplinele Arte vizuale (educație plastică/ educație vizuală/educație artistică), Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii române/ comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar în limba română), limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizare), în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice organizate de către inspectoratul școlar în zilele de 29 iulie și 1 august 2022, după cum urmează :

  1. o) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Termen: 29 iulie 2022

  1. p) ședința de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica de predare incompleta, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul național, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

 Termen: 1 august 2022

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata