Sărbătoare în învăţământul din Mioveni: Liceul Tehnologic Construcții de Mașini – 50 de ani de existenţă

Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni împlineşte anul acesta cinci decenii de la înfiinţare, perioadă în care a avut în rol important în învăţământul  tehnic din judeţul nostru.

Potrivit directorului Ghiorghe Dinuță, la această aniversare vor fi invitați foști și actuali dascăli, dar și absolvenții tuturor generațiilor înregistrate de-a lungul  celor  50 de ani ai școlii.

Evenimentul va avea loc pe data de 5 octombrie 2019, la sediul unității de învățământ.

Reamintim că înfiinţarea Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni este strâns legată de amplasarea Uzinei de Autoturisme în localitatea Colibaşi, urmând să devină principalul izvor de personal calificat pentru această platformă industrială.

Lucrările de construcţie, începute în anul 1967, se desfăşoară în paralel cu cele ale Uzinei de Autoturisme şi se finalizează în anul 1969, iar porţile liceului se deschid în 1969 sub numele de Grup Şcolar U.A.P. Colibaşi.

Scurt istoric al unității de învățământ:

1969/1970–unitatea şcolară are următoarele forme de învăţământ:profesional, maiştri, postliceal;

1972/1978 –în unitatea şcolară funcţionează un club sportiv cu secţii de box şi lupte pentru pregătirea viitorilor participanţi la olimpiade;

1974/1975 – se înfiinţează treapta I de liceu industrial, profil mecanic şi electrotehnic;

1976/1977 – se înfiinţează treapta II de liceu industrial curs de zi şi seral, în specializările: electromecanic, electrician întreţinere şi reparaţii ,mecanic combustie internă, mecanic maşini şi utilaje ,prelucrător la cald;

1990/1991 – se înfiinţează clase de liceu curs de zi şi seral, filiera teoretică;

1990/2003 – în unitatea noastră se produc transformări în concordanţă cu noua reformă a învăţământului românesc, ce fundamentează planul de şcolarizare pe dezvoltarea socială, economică şi culturală la nivelul localităţii şi judeţului;

2003/2004 – se înfiinţează clasele de arte şi meserii, cu specializările:lucrător în mecanica de motoare, lucrător în mecanica de montaj, întreţinere şi reparaţii, lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri, lucrător în prelucrări prin aşchiere, lucrător în electrotehnică;

2010-2014 – unitatea şcolară are forme de învăţământ, liceu tehnic rută directă şi rută progresivă cu specializările: tehnician electrician electronist auto, tehnician electrotehnist, tehnician în automatizări, tehnician transporturi, tehnician mecatronist, tehnician mecanic intreţinere şi reparaţii ; şcoală profesională calificarea sudor şi mecanic auto;

2012 – se schimbă denumirea unităţii școlare din Grup Școlar Construcţii de Maşini Colibaşi în Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni.

De-a lungul existenţei acestei instituţii de învăţământ, la capacitatea şi competenţele corpului profesoral de a obţine şi menţine la standarde ridicate performanţele elevilor, s-a adăugat investiţiile în baza materială-susținute în totalitate de Primăria și Consiliul local Mioveni, astfel unitatea școlară se constituie într-un complex şcolar modern(21 săli de curs, laboratoare, ateliere, bibliotecă, şcoală de şoferi – categoria B şi C, cabinet psihopedagogic ).

Pregătirea sportivă se realizează într-o modernă bază sportivă care cuprinde : sală de sport,teren baschet, 2 terenuri sintetice cu nocturnă – fotbal, teren tenis de câmp, tenis de masă şi săli de gimnastică.

 Din anul 2014, în cadrul unui parteneriat cu SC Automobile Dacia Renault SA anumite clase din învățământul profesional au beneficiat de pregătire practică, calificarea profesională în domeniul mecanică, calificarea profesională sculer-matrițer, în cadrul companiei.

În baza contactului de stagiu, Dacia a oferit stagiarilor burse lunare în valoare de 200 lei, acordate pe criterii de performanță și au beneficiat de transport şi prânz gratuit, dar și de echipament de protecție pus la dispoziție de companie

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comentariile sunt închise trackbacks dar pingback-urile sunt posibile.