Sesiune intermediară de contractare în luna aprilie! Anunț important al directorului CAS Argeș pentru furnizorii noi!

0

Sesiune intermediară de contractare în luna aprilie! Anunț important al directorului CAS Argeș pentru furnizorii noi!

CALENDAR CONTRACTARE APRILIE 2023

Avand in vedere :

 • Prevederile art. 259 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Prevederile G. nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile G. nr. 423/2022  privind aprobarea programelor naționale de sănătate
 • Prevederile Ordinului comun al  ministrului sanatatii si presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021  a H.G. nr. 696/2021  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Ordinului presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate nr.180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023;

În temeiul art. 196  din Anexa 2 la H.G. 696/2021 cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș  stabileşte termen de contractare   pe parcursul lunii  aprilie 2023  , contractele/actele adiționale urmând a fi întocmite de către CAS Argeş şi semnate de către ambele părti până  la data de 28.04.2023, pentru următoarele tipuri de asistențe medicale.

 • Asistență medicală ambulatorie de specialitate de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare,
 • Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare medicală în bazele de tratament,
 • Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu,
 • Îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu,
 • Programe nationale de sănătate – investigaţii paraclinice PNS DIABET

Procesul de contractare se desfasoara după următorul calendar:

 1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 07-10.04.2023
 2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare: 04.2023, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro
 3. Depunerea contestatiilor:04.2023, pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 18.04.2023
 4. Negocierea clauzelor suplimentare și încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale: 19-28.04.2023

Lista documentelor necesare pentru incheierea actelor aditionale/contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Arges, dar se regasesc si pe site-ul institutiei, www.casag.ro.

   Documentele necesare incheierii contractelor se transmit la adresa secrgen@casag.ro in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului.

 DIRECTOR GENERAL,

Ionuţ Gheorghe

Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook sau pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata