Zeci de cofetării și brutării controlate la sânge de ITM Argeș! Ce nereguli au descoperit și cine a fost amendat?

Inspectorii ITM Argeș au efectuat, în perioada 5-8 aprilie, o amplă acțiune de control în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerţ cu amănuntul al pâinii,   produselor de patiserie şi produselor zaharoase.

„Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât şi prin  Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2022, în perioada 05.04-08.04.2022 s-a desfăşurat Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verifcarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile: fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor  zaharoase, în magazine specializate.”, transmite conducerea ITM Argeș.

Obiectivele campaniei:

  • Identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
  • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
  • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
  • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniile mai sus menţionate, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de munca şi securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

În domeniul relaţiilor de muncă:

S-au efectuat un număr de 29 de controale, s-au aplicat6 sancţíuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 16.000 lei.

Principalele deficiențe constatate:

  • neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neîncheierea în formă scrisă a      contractului individual de muncă, desfășurarea activității în afara timpului de muncă prevăzut în contractul individual de muncă cu fracțiune de normă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 29 controale și aplicate un număr de 18 sancțiuni contravenționale, valoarea totală amenzilor fiind de 24.500 lei.

Principalele deficiențe constatate:

  • neautorizarea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă înainte de începerea oricărei activități, neinstruirea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă la angajare/periodic  a lucrătorilor, neefectuarea verficării ISCIR a echipamentelor de muncă, neasigurarea controlului medical  la angajare/periodic.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comentariile sunt închise trackbacks dar pingback-urile sunt posibile.