Școli și grădinițe din Argeș-angajează! Ce posturi au fost scoase la concurs?

0

Creșa Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de administrator.

CITEȘTE ȘI: SENS UNIC DIN PITEȘTI DESFIINȚAT DUPĂ NUMAI DOUĂ LUNI!

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 •  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 •  cunoaște limba română, scris și vorbit
 •  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 •  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 •  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor – studii medii.
 • Vechime în muncă – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 octombrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 octombrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare la: Creșa Geamăna, comuna Bradu, județul Argeș, cu sediul în satul Geamăna, Str. Principală nr. 120, comuna Bradu, telefon 0730/256.055.

De asemenea, Școala Gimnazială comuna Valea Iașului, județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor grupă pentru învățământul preșcolar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 •  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 •  cunoaște limba română, scris și vorbit
 •  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 •  are capacitate deplină de exercițiu;
 •  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 •  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 •  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii gimnaziale sau studii medii;
 • disponibilitate pentru program flexibil (întrerupt, prelungit);
 • efectuarea altor sarcini trasate de către conducere, în limita capacității sale fizice și intelectuale;
 • cunoașterea și respectarea regulamentului de ordine interioară;
 • domiciliul cât mai apropiat de locul de muncă;
 • vechime – nu este cazul.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 septembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 septembrie 2022, ora 13.00: proba practică;
 • 28 septembrie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Relații suplimentare la: Școala Gimnazială comuna Valea Iașului, str. Neagoe Basarab nr. 32, județul Argeș, telefon mobil: 0741/318.543.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata